'Renteswaps zijn bijzonder nuttig product'

'Renteswaps zijn bijzonder nuttig product'

Renteswaps, de financiële producten waarmee de belegger zich kan indekken tegen renterisico's, zijn zeer nuttig, volgens Febelfin.